//////

WIELU AUTORÓW

images (2)

Wielu autorów uważa, iż metoda ta jest najbardzej właściwa do testosow&nia ogłoszeń reklamowych. Okazuje się bowiem, że w całym łańcuchu działań marketingowych, zmierzających do skłonienia konsumenta do zakupu jakiegoś dobra czy usługi, sprawą najważniejszą jest zmiana jego postawy wobec tego produktu i stworzenie potrzeby jego posiada­nia. Dokonuje się tego przez przekazanie konsumentowi informacji, która zostanie przez niego zrozumiana i przyjęta. Zanim jednak zastosuje się powyższą metodę, należy wpierw zbadać, kto może być potencjalnym nabywcą reklamowanego pro­duktu, jak’e są jego zwyczaje zakupu, na jakie argumenty konkurujących producen­tów jest wrażliwy i jakie motywy skłaniają go do zakupów.